Doelstelling

De stichting heeft als doel om, in samenwerking met de lokale bevolking, een leefbaardere, betere en duurzamere omgeving te creëren middels kleinschalige projecten om zo elders in de wereld een voetafdruk achter te laten.